Nieuws

Rentevoet Wet Betalingsachterstand bij handelstransacties 2e semester 2017

De nieuwe interestvoet voor de wet betalingsachterstand bij handelstransacties (wet van 2 augustus 2002) werd op 13 juli 2017 gepubliceerd. Ze bedraagt 8% tussen 1 juli 2017 en 31 december 2017 (tweede semester 2017). Ze blijft dus ongewijzigd ten opzichte van de interestvoet die gold voor het eerste semester van 2017.

Voor meer informatie, contacteer Peter Van de Vijver of Philippe Van Dijck.

ONLINE SEMINARIE : Het vennootschapsbestuur – Wat zijn de wettelijke taken en uitdagingen?

30 mei 2017 – van 12:00 tot  14:00

Sprekers: Roel NIEUWDORP en Samuel DARCHEVILLE   (Ambos NBGO)

Tijdens het online seminarie komen volgende topics aan bod:

Algemene Vergadering: organisatie en opmaak documenten

Vanaf april volgen de jaarvergaderingen elkaar in hoog tempo op !

Op maandag 15 mei 2017 tussen 12u en 14 kunt u uw kennis over

Algemene Vergadering: organisatie en opmaak documenten

bijwerken dankzij het Online Seminarie gepresenteerd door  Roel NIEUWDORP  en Samuel DARCHEVILLE

Inschrijving en Info op:  http://www.lexalert.be/nl/seminaries

 

 

 

 

IPA 2017-2018 EN WIJZIGING LOONNORMWET

Teneinde de competitiviteit van de Belgische economie te behouden, wordt om de twee jaar een loonnorm vastgelegd die bepaalt hoeveel de loonkosten in ons land mogen stijgen.

Wijzigingen aan de arbeidsregelgeving van zeevarenden (MLC-verdrag)

Eerder kon U in onze nieuwsberichten lezen dat de Maritime Labour Convention 2006 (MLC-verdrag) op 21 augustus 2014 in België in werking is getreden. Daarna werd, onder impuls van Europese regelgeving, de Belgische wetgeving op een beperkt aantal vlakken aangepast. MLC 2006 bepaalt wereldwijde minimumnormen die het recht van alle zeevarenden op behoorlijke leef- en werkomstandigheden garanderen, ongeacht hun nationaliteit en ongeacht de vlag van het schip waarop zij werken.

België ratificeert het verdrag van Hong Kong: inwerkingtreding laat op zich wachten

Op 15 mei 2009 werd onder auspiciën van het IMO het Internationaal Verdrag van Hong Kong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen afgesloten. Het verdrag voorziet zowel in verplichtingen inzake het ontwerp, de bouw en de werking van schepen als in verplichtingen voor de scheepsrecyclinginrichtingen om veilig en milieuverantwoord te functioneren. Daarnaast voorziet het verdrag in een passend handhavingsmechanisme van de verplichtingen.

AMBOS NBGO begeleidt Van Avondt met verkoop van hun BMW en MINI concessie

Ambos Law heeft Garage Van Avondt, Carrosserie Van Avondt NV en hun aandeelhouders begeleid bij de verkoop van hun BMW en MINI concessie aan de BMW concessiehouder Juma groep te Mechelen.

Met BMW locaties in Herent en Mechelen, een MINI Store in Herent, een BMW Premium Selection tweedehands locatie in Herent en Mechelen en met bovendien op beide locaties een carrosserieafdeling, kunnen Van Avondt en Juma worden beschouwd als gevestigde waardes in de autowereld voor de regio’s Mechelen en Leuven.

AMBOS NBGO BEGELEIDT AGROSAVFE BIJ DERDE INVESTERINGSRONDE

Ambos NBGO heeft AgroSavfe NV en haar aandeelhouders begeleid in het voorbereiden, onderhandelen en afronden van een derde financieringsronde van 3.3 miljoen euro. Het aandeelhoudersbestand wordt uitgebreid met onder meer Sofinnova, zijnde een onafhankelijke venture capital speler gebaseerd in Parijs. Bovendien blijven ook de bestaande aandeelhouders van de vennootschap waaronder Gimv, PMV,  Biovest (Rudi Mariën), QBIC Arkiv Fund, Biotech Fonds Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) – de groei van het bedrijf steunen.

Ambos NBGO Advocaten mede organisator van de roadshow “Ik word advocaat, wat nu?”

Op maandag 20 februari 2017 en op dinsdag 7 maart 2017 neemt Ambos NBGO Advocaten deel aan de roadshow “Ik word advocaat, wat nu?”. Deze informatiesessie is bedoeld om laatstejaars rechtenstudenten uitgebreid te informeren over wat hen te wachten staat in de advocatuur en hoe ze enkele praktische zaken moeten aanpakken.

Keynote speaker: Philippe Van Dijck, senior medewerker bij Ambos NBGO Advocaten

Wanneer: Maandag 20 februari 2017 (UGent) – Dinsdag 7 Maart 2017 (UA)

NIEUW: RE-INTEGRATIE LANGDURIG ZIEKE WERKNEMERS

In een poging om een halt toe te roepen aan de aanhoudende stijging van de kosten inzake arbeidsongeschiktheid, die op langere termijn de houdbaarheid van onze sociale bescherming bedreigt, is sinds kort een nieuw Koninklijk Besluit van kracht dat de re-integratie van langdurig zieke werknemers moet bevorderen. Het re-integratietraject omvat 3 onderscheiden fases, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Pages