Nieuws

Ambos is nu een erkend partner van SOWACCESS

Voor wie zijn bedrijf wil verkopen of een bedrijf wil aankopen is het cruciaal om te kunnen rekenen op de begeleiding van experten. Sedert de oprichting van de SOWACCESS 10 jaar geleden werd constant gewerkt aan het samenstellen en uitbreiden van een team van professionele erkende partners uit de privé sector. Deze officieel erkende partners krijgen een soort kwaliteitslabel en bieden kwalitatief advies en begeleiding aan kopers en verkopers en handelen in overeenkomst met het Ethisch Handvest van SOWACCESS.

HAVENARBEID - JURIDISCHE ACHTERGROND

HAVENARBEID - JURIDISCHE ACHTERGROND

 

Inmiddels, in Spanje … De Spaanse mededingingsautoriteit onderzoekt de geldigheid van de afspraken tussen werkgevers en havenarbeiders.

De discussies rond havenarbeid in België lijken voorlopig onder controle.

AMBOS NBGO BESTRIJDT HET LUCHTSANERINGSPLAN VOOR DE AGGLOMERATIE ANTWERPEN

Ambos NBGO begeleidt stRaten-generaal en auteur Jeroen Olyslaegers in hun rechtszaak omtrent het luchtsaneringsplan voor de luchtkwaliteitszone “agglomeratie Antwerpen”.

Reeds jarenlang worden in de agglomeratie Antwerpen overschrijdingen van de Europese drempelwaarden voor stikstofdioxide (NO2) gemeten. Om die reden moest overeenkomstig artikel 23 van Richtlijn Luchtkwaliteit 2008/50/EG een luchtsaneringsplan worden opgemaakt om “zo snel mogelijk” de Europese luchtkwaliteitsnormen te respecteren.

NIEUW BELGISCH SCHEEPVAARTWETBOEK KOMT DICHTERBIJ

Nieuw Belgisch scheepvaartwetboek komt dichterbij

Op de ministerraad van 22 december 2017 werd beslist om het voorontwerp van het nieuwe scheepvaartwetboek over te maken aan de Raad van State.

AMBOS LUNCHSEMINARIE: 8 FEBRUARI 2018: SOCIALE DUMPING

Als full-service kantoor met een sterke transport- en logistieke praktijk, heeft Ambos NBGO een uitgebreide expertise in handels-, vennootschaps-, transport-, sociaal en administratief recht. Onze uitgebreide expertise weerspiegelt zich in ons cliënteel: industriële producenten, overheidsinstellingen, logistieke spelers, detailhandelaren, enz. Onze experten begrijpen als geen ander uw sector en de juridische uitdagingen waarmee U geconfronteerd wordt.

NIEUWSFLASH - WET ZAKELIJKE ZEKERHEDEN IN WERKING

Nieuwsflash: Wet Zakelijke Zekerheden in werking

 

Op 1 januari 2018 is de nieuwe Wet zakelijke zekerheden op roerende goederen in werking getreden. Zoals U reeds kon horen tijdens ons lunchseminarie over dit thema, of zoals U kon lezen in de diverse bijdragen op deze website, introduceert de nieuwe Wet een online pandregister waar registerpanden en eigendomsvoorbehouden in kunnen worden geregistreerd.

DE DIGITALE VRACHTBRIEF: EEN TWEEDE PROEFPROJECT

De digitale vrachtbrief: een tweede proefproject

 

U las het wellicht ook: “Start van het Benelux-proefproject met digitale CMR-vrachtbrief”. Klopt dit ? En was er al niet een proefproject met een digitale vrachtbrief ?

Er is inderdaad nogal wat verwarring. Dus hierna even de relevante teksten op een rij.

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

Bij Verordeningen (EU) 2017/2364, 2017/2365 en 2017/2366 van 18 december 2017 heeft de Europese Commissie nieuwe Europese drempelbedragen vastgesteld voor overheidsopdrachten (klassieke en speciale sectoren) en concessieovereenkomsten. De nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2018 voor een periode van in beginsel twee jaar.

De Europese drempelbedragen neergelegd in artikel 4 van Richtlijn 2014/24/EU (klassieke sectoren) worden als volgt aangepast:

BESCHOUWINGEN - VERVOERRECHT: NIEUWE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEGVERVOER

Nieuwe algemene voorwaarden voor wegvervoer – Discussies zullen blijven

Begin deze maand werden de nieuwe Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer voorgesteld door de beroepsorganisaties Febetra, TLV en UPTR.

Zoals bekend, worden de regels rond het wegvervoer dwingend geregeld door het CMR-verdrag. De nieuwe Algemene Voorwaarden willen enkel die zaken regelen die in het CMR-verdrag niet of niet duidelijk genoeg geregeld zijn. Aldus bevatten deze Algemene Voorwaarden onder meer artikels over:

  • laden en lossen;

NIEUWSFLASH - VERVOERRECHT: AIS VERPLICHTING VOOR BINNENSCHEPEN

AIS verplichting voor binnenschepen

 

De Vlaamse Regering besliste het gebruik van een AIS toestel op binnenschepen te verplichten.

Pages