Nieuws

AMBOS LAW BEGELEIDT ORANGE BELGIUM BIJ OVERNAME VAN A3COM EN A&S PARTNERS

Ambos NBGO heeft Orange Belgium begeleid bij de overname van A3Com en A&S Partners.

A3Com en A&S Partners zijn al bijna twintig jaar distributiepartners van Orange Belgium. A3Com is gespecialiseerd in de verkoop van telecomproducten en –diensten aan residentiële klanten via een netwerk van 12 Orange-shops in de regio Brussel. Het heeft 45 mensen in dienst. A&S Partners levert op haar beurt telecomdiensten aan B2B-klanten in de regio Brussel. Het kan daarvoor rekenen op een toegewijd team van 35 professionele verkopers onder de naam AS Mobility.

Séminaire 2ème Semaine de la Transmission d'Entreprise

Transmission Entreprise

Ambos s'associe à la 2ème semaine de la Transmission d'Entreprise en Wallonie et propose un séminaire le jeudi 26 octobre de 12h00 à 14h00 à Bruxelleshttp://www.semainedelatransmission.be/content/transmission-dentreprises            

AMBOS ADVOCATEN NODIGT HAAR CLIENTEEL EN CONTACTEN UIT VOOR 4 LUNCH SEMINARIES

Als full-service kantoor met een sterke transport- en logistieke praktijk, heeft Ambos NBGO een uitgebreide expertise in handels-, vennootschaps-, transport-, sociaal en administratief recht. Onze uitgebreide expertise weerspiegelt zich in ons cliënteel: industriële producenten, overheidsinstellingen, logistieke spelers, detailhandelaren, enz. Onze experten begrijpen als geen ander uw sector en de juridische uitdagingen waarmee U geconfronteerd wordt.

Controle van het internetgebruik op de werkvloer: principes ontwikkeld door het Europees Hof voor de rechten van de mens en hun impact in de Belgische rechtsorde

Op 5 september 2017 heeft de Grote Kamer van het Europees Hof voor de rechten van de mens een arrest geveld in de zaak Barbulescu. In het arrest ontwikkelt het Hof de principes die in ogenschouw moeten worden genomen bij de beoordeling van de eerbiediging van het privéleven in de context van het internetgebruik op de werkvloer. Dit arrest zal geen enkele impact hebben binnen de Belgische rechtsorde aangezien het juridisch arsenaal voorzien in onze rechtsorde reeds voldoet aan de door het Hof geformuleerde eisen.

Feitenrelaas en retroakten

AMBOS NBGO LAW BEGELEIDT VIALEGIS BIJ VERKOOP AAN HOUSE OF HR

Ambos NBGO heeft de aandeelhouders van Vialegis begeleid bij de verkoop van Vialegis aan de House of HR groep.

Vialegis werd opgericht door onder meer Philippe Jadoul, CEO. Vialegis is marktleider in België en reeds 13 jaar actief als partner voor legal talent. Vialegis heeft kantoren in Brussel, Luxemburg, Barcelona en Madrid.

AMBOS NBGO ADVISEERT BELANGENORGANISATIES BIJ VERZET TEGEN PLANNEN OM KASTANJEBOMEN TE ROOIEN TIJDENS HERAANLEG CHARLOTTALEI TE ANTWERPEN

Ambos NBGO begeleidt diverse belangenorganisaties en een buurtcomité bij hun verzet tegen de plannen om in het kader van de heraanleg van de Charlottalei te Antwerpen de historische kastanjebomen langsheen deze laan te rooien.

Hiertoe wordt geargumenteerd dat de stedenbouwkundige vergunning op basis van een foutieve procedure werd verleend en dat geen afdoende MER-screening werd uitgevoerd.

Bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd een beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank bekomen waarbij een tijdelijk verbod tot het rooien van de bomen werd opgelegd.

Rentevoet Wet Betalingsachterstand bij handelstransacties 2e semester 2017

De nieuwe interestvoet voor de wet betalingsachterstand bij handelstransacties (wet van 2 augustus 2002) werd op 13 juli 2017 gepubliceerd. Ze bedraagt 8% tussen 1 juli 2017 en 31 december 2017 (tweede semester 2017). Ze blijft dus ongewijzigd ten opzichte van de interestvoet die gold voor het eerste semester van 2017.

Voor meer informatie, contacteer Peter Van de Vijver of Philippe Van Dijck.

ONLINE SEMINARIE : Het vennootschapsbestuur – Wat zijn de wettelijke taken en uitdagingen?

30 mei 2017 – van 12:00 tot  14:00

Sprekers: Roel NIEUWDORP en Samuel DARCHEVILLE   (Ambos NBGO)

Tijdens het online seminarie komen volgende topics aan bod:

Algemene Vergadering: organisatie en opmaak documenten

Vanaf april volgen de jaarvergaderingen elkaar in hoog tempo op !

Op maandag 15 mei 2017 tussen 12u en 14 kunt u uw kennis over

Algemene Vergadering: organisatie en opmaak documenten

bijwerken dankzij het Online Seminarie gepresenteerd door  Roel NIEUWDORP  en Samuel DARCHEVILLE

Inschrijving en Info op:  http://www.lexalert.be/nl/seminaries

 

 

 

 

IPA 2017-2018 EN WIJZIGING LOONNORMWET

Teneinde de competitiviteit van de Belgische economie te behouden, wordt om de twee jaar een loonnorm vastgelegd die bepaalt hoeveel de loonkosten in ons land mogen stijgen.

Pages