21 OCTOBER 2014 - "THE FUNCTIONING OF THE GENERAL MEETING : ISSUES AND PITFALLS"

Roel Nieuwdorp is spreker op de studiedag rond het thema "Vennootschapsrecht: knelpunten 2014", georganiseerd in samenwerking met Larcier op dinsdag 21 oktober 2014 in Affligem.

In deze studiedag wordt stilgestaan bij de vennootschapsrechtelijke structuren in het algemeen en hun diverse organenen in het bijzonder, dit met het oog op een goed bestuur/beheer van de vennootschap.

U vindt alle praktische informatie over deze studiedag terug in programmaoverzicht in bijlage onderaan of via http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000057062/juridisch-seminar-vennootschapsrecht-knelpunten-2014.html

U kan online inschrijven uiterlijk tot 15 oktober 2014 via www.larciergroup.com/opleiding of door bijgevoegde inschrijvingsstrook in te vullen en terug te sturen naar Larcier Opleiding - Minimenstraat 39, 1000 Brussel.

Voor meer informatie, contacteer Roel Nieuwdorp.

KnelpuntenVennootschapsrecht2014vDEF HR _Folder_DRUK.pdf

 

Published in: Seminars & Events

Experts