Ambos adviseert Belmoney Transfert bij het behoud van haar vergunning als betalingsinstelling

Belmoney Transfert werd door de Nationale Bank van België geregistreerd als een betalingsinstelling met een Belgische vergunning.

De wet van 11 maart 2018 die de herziene Europese richtlijn betaaldiensten, beter bekend als de "PSD2-richtlijn, implementeert in het Belgische recht bracht voor betalingsdienstaanbieders (PSPs) enkele belangrijke wijzigingen met zich mee en legde hen ook nieuwe, bijkomende verplichtingen op. Betalingsinstellingen (PIs) die reeds over een vergunning beschikten, konden hun bestaande vergunning slechts behouden voor zover zij via een zogenaamde 'grandfathering' procedure aan de Nationale Bank van België, dewelke prudentieel toezicht uitoefent over PSPs, met goed gevolg konden aantonen dat zij volledig voldoen aan de nieuwe vereisten opgelegd door de PSD2-richtlijn.

Het Ambos team dat Belmoney Transfert adviseerde bij het behouden van haar vergunning werd aangestuurd en geleid door Jens Van Hecke (Corporate, Brussels).

Gepubliceerd in: Persmededelingen

Experts